Facebook Twitter RSS
magnify
Home iPhone 4S Apple ออก iOS 6.1.1 แก้ปัญหาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสำหรับ iPhone 4S
formats

Apple ออก iOS 6.1.1 แก้ปัญหาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสำหรับ iPhone 4S

หลังจากแอปเปิลปล่อย iOS 6.1 ให้กับผู้ใช้งาน iPhone, iPad และ iPod touch พร้อมกับนำคีย์บอร์ด 3 แถวกลับมาเหมือมเดิม สำหรับอัพเดท iOS 6.1 ครั้งก่อนพบว่ามีผู้ใช้งาน iPhone 4S ประสบปัญหาเรื่องสัญญาณมือถือในการเชื่อมต่อ 3G ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้  และล่าสุดแอปเปิลได้ออก iOS 6.1.1 เพื่ออัพเดทและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ iPhone 4S โดยเฉพาะ 

สำหรับ iOS 6.1.1 ได้แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ที่เกิดกับ iPhone 4S  และผู้ใช้งาน iPhone 4S สามารถกดอัพเดทแบบ OTA ได้จากตัวเครื่องโดยตรงโดยเข้าไปที่ Settings > General > Software Update หรือ การตั้งค่า > ทั่วไป > อัพเดทซอฟต์แวร์ 

วิธีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ iOS แบบ OTA (Over The Air)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 Comments  comments 

2 Responses

  1. [...] ก่อนหน้านี้แอปเปิลได้ออก iOS 6.1.1 เพื่ออัพเดทและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ iPhone 4S โดยเฉพาะ ในเรื่องของปัญหาเครือข่ายมือถือหลังจากผู้ใช้งานอัพเดท iOS 6.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติหลังผู้ใช้ iPhone 4S อัพเดท iOS 6.1.1 ล่าสุดแอปเปิลได้ออก iOS 6.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ที่หมดเร็วกว่าปกติ [...]

  2. [...] ก่อนหน้านี้แอปเปิลได้ออก iOS 6.1.1 เพื่อ อัพเดทและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ iPhone 4S โดยเฉพาะ ในเรื่องของปัญหาเครือข่ายมือถือหลังจากผู้ใช้งานอัพเดท iOS 6.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติหลังผู้ใช้ iPhone 4S อัพเดท iOS 6.1.1 ล่าสุดแอปเปิลได้ออก iOS 6.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ที่หมดเร็วกว่าปกติ [...]