Facebook Twitter RSS
magnify
Home Posts tagged "Location Services"
formats

ควบคุมการใช้งาน GPS (Location Services)

Location Services คือการอ้างอิงตำแหน่งของเครื่อง ตามตำแหน่งดาวเทียม GPS หรือ Cell site ในกรณีที่เปิดแอพพลิเคชั่นที่ต้องการให้ระบุตำแหน่งของตัวเครื่องที่อยู่ ณ. เวลานั้น สำหรับฟังก์ชั่น  Location Services บน iPhone ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน เพราะในกรณีที่เครื่องสูญหาย หากมีการเปิด Location Services ไว้ก็จะทำให้สามารถตามหาและระบุตำแหน่งเครื่องได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Find My iPhone แต่การใช้งาน Location Services ก็อาจจะส่งผลเสียได้ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนหรือระบุตำแหน่งปัจจุบัน ดังนั้นการควบคุมการระบุตำแหน่ง Location Services หรือ GPS จึงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้ชัดเจนและเหมาะสมตามการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ มาดูวิธีการตั้งค่า Location Services ให้กับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการแสดงตำแหน่งผ่าน iPhone 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments